Implicațiile pentru inflație a schimbării ponderilor coșului de consum ȋn România si in regiune

Autor: Ella Kallai Puncte principale: Schimbările ȋn ponderile coșului de consum au fost inflaționiste după izbucnirea pandemiei, adăugând la inflația totală până la 2 puncte procentuale în 2022, Începând cu mai 2023 schimbarea coșului de consum este benefică procesului dezinflaționist Structura coșului de consum din România diferӑ față de structura coșului din zona euro pentru mai multe categorii de produse, ceea ce ar putea implica un grad mai mare de divergență între inflația autohtonă și cea din zona euro Astfel, există motive de naturӑ structuralӑ pentru ca politica monetară să fie mai conservatoare atât în perioada de întărire cât și […]

Inflation Implications of Changing the Consumption Basket Weights in Romania and in the Region

By Ella Kallai Main points: Weights changes of the consumption basket in Romania were inflationary after the outbreak of the pandemic, adding to headline inflation up to 2 percentage points in 2022. From May 2023 onwards, changes in the consumption basket have been beneficial to the disinflationary process The structure of the consumption basket in Romania differs consistently from that in the euro zone and the countries in the region across several product categories. This could imply a greater degree of divergence between domestic inflation and that of the euro zone Thus, there are structural reasons for monetary policy to […]

Romania – The Macroeconomic Impact of the Covid-19 Crisis

In this analysis, Ella Kallai and Laurian Lungu look at the impact of the COVID-19 crisis on the Romanian economy. The paper starts by highlighting macroeconomic imbalances that existed prior to the crisis. It then assesses the impact on labor markets and economic sectors underscoring the consequences for public finances and country risk. Finally, the analysis addresses the fundamental issue of restarting the economy in the context of the European Green Deal. This analysis was prepared for the Energy Policy Group (EPG) as part of a European Climate Foundation grant.  Download the full analysis (EN) Descărcați analiza (RO)