Implicațiile pentru inflație a schimbării ponderilor coșului de consum ȋn România si in regiune

Autor: Ella Kallai Puncte principale: Schimbările ȋn ponderile coșului de consum au fost inflaționiste după izbucnirea pandemiei, adăugând la inflația totală până la 2 puncte procentuale în 2022, Începând cu mai 2023 schimbarea coșului de consum este benefică procesului dezinflaționist Structura coșului de consum din România diferӑ față de structura coșului din zona euro pentru mai multe categorii de produse, ceea ce ar putea implica un grad mai mare de divergență între inflația autohtonă și cea din zona euro Astfel, există motive de naturӑ structuralӑ pentru ca politica monetară să fie mai conservatoare atât în perioada de întărire cât și […]

Inflation Implications of Changing the Consumption Basket Weights in Romania and in the Region

By Ella Kallai Main points: Weights changes of the consumption basket in Romania were inflationary after the outbreak of the pandemic, adding to headline inflation up to 2 percentage points in 2022. From May 2023 onwards, changes in the consumption basket have been beneficial to the disinflationary process The structure of the consumption basket in Romania differs consistently from that in the euro zone and the countries in the region across several product categories. This could imply a greater degree of divergence between domestic inflation and that of the euro zone Thus, there are structural reasons for monetary policy to […]

Macroeconomic Aspects of the Post Covid-19 Crisis

CPAG co-founder Laurian Lungu held a Zoom-based presentation on the “Macroeconomic Aspects of Post Covid-19 Crisis” for the Independent Directors Association on 03 June 2020. Has the answer of central banks & governments to the Covid-19 crisis been excessive? Implications on public debt, risk and inflation. Increasing the role of the state in the economy – a temporary or a more prolonged effect? Macroeconomic risks for the Romanian economy. How could Romania’s economy reposition itself in a post Covid-19 world? Presentation

Represiunea financiară în variantă autohtonă

Laurian Lungu Ordonanța de urgență 114/2018, adoptată la finele anului trecut, a suscitat multe reacții. În mare parte, acestea s-au concentrat pe impactul și oportunitatea măsurilor propuse în sectoarele vizate, cu precădere cel bancar, al pensiilor private și energetic. Însă, implicațiile textului legislativ sunt mai profunde. În fapt, ordonanța de urgență pare a fi o primă etapă în îndeplinirea unui obiectiv important menționat în programul de guvernare al actualei coaliții, și anume creșterea rolului statului în economie. Totodată, adâncește semnificativ breșa dintre rațiunea economică și cea politică prin ignorarea flagrantă a principiilor economice. Aceste episoade aduc de regulă, în timp, […]

A Technical Note on the Increase of Minimum Wages in Romania (English, Română)

Since 2012, an aggressive minimum wage (MW) policy has pushed up the level of MW from the equivalent of EUR 160 to EUR 410 in 2018. Current plans envisage further increases, to the equivalent of EUR 450 and EUR 500 respectively, for the holders of a university degree, starting December 2018. And MW could reach EUR 520 and EUR 580 for the holders of a university degree by October 2020. So far, MW rose at an annual rate of 21% over a 6-year time-span.

Foreign Investor Summit, October 30 – November 1, 2018

CPAG co-founder Laurian Lungu was a Panel Speaker at the 5th edition of the Foreign Investor Summit organised by Business Review on October 30 – November 1, 2018. The panel discussion topic was “Harnessing Romania’s Growth Future”. Laurian’s talk was centered around the main ideas derived from the “Va Urma” macroeconomic growth project, which he had helped develop together with the Foreign Investors Council (FIC) experts.